Opzeggen?

Weet je het zeker?

Doe het op tijd!

Opzeggen kan op elk gewenst moment per einde van het lopende kalenderjaar. Wil je vanaf volgend seizoen geen lid meer zijn bij de SLTC? Schrijf je dan uiterlijk 31 december van het lopende seizoen uit bij de ledenadministratie. In verband met de begroting en de ledentelling van de club door de KNLTB, kunnen hierop geen uitzonderingen worden gemaakt.

DEADLINE 31 DECEMBER

Zo werkt het

Boetes voor het te laat opzeggen

Senioren en Junioren
Opzeggen tussen 1 januari en 31 januari: € 25,00
Opzeggen na 31 januari, maar voor 1 april: € 50,00

Minioren
Opzeggen tussen 1 januari en 31 januari: € 20,00
Opzeggen na 31 januari, maar voor 1 april: € 25,00

Voor opzeggingen die na 1 april binnenkomen zal de gehele contributie voor het betreffende seizoen verschuldigd zijn.

Er zijn een aantal redenen waarom we een deadline voor opzeggingen hebben.
De vereniging kan tot uiterlijk 31 januari leden afmelden bij de KNLTB. Voor iedereen die op dat moment in ons ledenbestand staat, betalen we de KNLTB-contributie. Voor het opstellen van de begroting voor het komende jaar is het ledenaantal een belangrijk gegeven. De contributie-inkomsten zijn immers een belangrijk inkomstenbron voor de vereniging. Bij de begroting voor het nieuwe jaar gaan we uit van het ledenaantal op 1 januari. Hoe exacter we dat aantal kennen, des te nauwkeuriger we de begroting kunnen opstellen. Opzeggen dus voor 31 december.

De opzegging kan schriftelijk naar:
Ledenadministratie SLTC
t.a.v. Angela Pijl
Sportlaan 11
3364 AT Sliedrecht

Ook kunt u opzeggen via onderstaand formulier.

Let op!!! De opzegging is pas definitief nadat je een schriftelijke bevestiging / e-mail hebt ontvangen.