Word lid

Gezelligheid & Sportiviteit

Lid worden? Leuk!

Heb je als lid vragen over je lidmaatschap, ben je nog geen lid en wil je lid worden of zomaar eens even komen tennissen of padellen? Vragen over deze zaken kunnen gesteld worden aan onze ledenadministratie:

Ledenadministratie SLTC
t.a.v. Angela Pijl
Sportlaan 11
3364 AT Sliedrecht
leden@sltc.nl

Zin in tennis of padel en vind je gezelligheid ook veel waard? Word dan nu lid van de SLTC.

Vul onderstaand formulier in of download dit formulier om je aan te melden.

Aanmelden

  • DD dash MM dash JJJJ

  • Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan SLTC om het bedrag voor het lidmaatschap van zijn/haar rekeningnummer af te schrijven.
  • DD dash MM dash JJJJ
  • Upload hier je profielfoto. Dit mag ook een selfie zijn.
    Max. bestandsgrootte: 64 MB.

Prijzen

De SLTC heeft gekozen voor een all-in lidmaatschap. De genoemde contributie geeft de mogelijkheid om te spelen op de gravel- en padelbanen. Voor de contributie loopt een seizoen van 1 januari tot en met 31 december.

Het is toegestaan om introducés mee te nemen. Een lid kan maximaal 3 x per jaar een introducé meenemen, voor padel is dit onbeperkt. De kosten zijn 9 euro per keer.

Minioren | Tot en met 13 jaar
Je bent minior tot en met 31 december van het kalenderjaar waarin je 14 wordt.
Contributie is € 90,00 per seizoen.

Junioren | 14 tot en met 17 jaar
Je bent junior vanaf 1 januari van het kalenderjaar nadat je 14 bent geworden tot en met 31 december van het kalenderjaar waarin je 17 wordt.
Contributie is € 110,00 per seizoen.

Senioren | 18 jaar en ouder
Je bent senior vanaf 1 januari van het kalenderjaar dat je 18 wordt

Senior lidmaatschap 1: twee parkdiensten per jaar. Dit kan bijvoorbeeld schoonmaak of parkonderhoud zijn. 
Contributie is € 180,00 per jaar.

Senior lidmaatschap 2: Geen parkdiensten.
Contributie is € 230,00 per jaar.

Zomerlidmaatschap
3 maanden tennissen (juni, juli, augustus) voor € 75,-.
Hierna lid worden voor de resterende maanden van het jaar? Dan is dit slechts € 55,- incl inschrijfgeld. 
Meer informatie over het zomerabonnement.

Inschrijfgeld
Bij alle bovenstaande lidmaatschappen geldt een eenmalig inschrijfgeld van € 20,00.

KNLTB lidmaatschap
Met dit lidmaatschap kun je alleen toernooien spelen van de KNLTB. Dus er kan NIET gespeeld worden op de banen van de SLTC.
Contributie is € 45,00 per jaar.

Donateur en niet-spelend lid
Voor iedereen die de SLTC een warm hart toedraagt. Maximaal 3 x per seizoen (padel) spelen. Bijdrage is minimaal € 25,00 per jaar.

Reductie op de contributie
Op de contributie is een reductie van 50% van toepassing in de volgende gevallen:

  • Wanneer je je inschrijft na 31 juli.
  • Wanneer je voor 1 juli verhuist naar een plek buiten de regio en deze verhuizing tijdig (minimaal 1 maand) schriftelijk bij de ledenadministratie meldt.
  • Er sprake is van andere bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van het bestuur, op basis van een schriftelijk verzoek van betrokkene(n) aan het bestuur.

De reductie geldt niet voor het inschrijfgeld.

Onze rekeninggegevens zijn IBAN: NL 56 RABO 035 939 43 29 (BIC RABONL2U)

De kleine lettertjes

Een lidmaatschap geldt voor een vol kalenderjaar. Opzegging, o.v.v. NAW-gegevens en bondsnummer, voor het volgende jaar, dient schriftelijk of per email te gebeuren bij de ledenadministratie, en wel VÓÓR 31 december van het lopende jaar. Doe je dit niet, dan blijf je lid voor het gehele volgende jaar met de daaruit reglementair voortvloeiende rechten en plichten. Aanmeldingen worden pas geaccepteerd na afgifte van machtiging tot automatische incasso en een geldige pasfoto. Van elk lid verwachten we 2x per jaar een bijdrage in vrijwilligerswerk. Deze diensten zijn voor €50,- per jaar af te kopen. Betalingen van inschrijfgeld, contributie en afkoop van vrijwilligerswerk geschieden door middel van automatische incasso. Voor aanmeldingen op of na 31 juli bedraagt de contributie de helft van onderstaande bedragen + het gehele inschrijfgeld.

Let op! De opzegging is pas definitief nadat je een schriftelijke bevestiging / e-mail hebt ontvangen.