Contributie

Alle lidmaatschappen op een rijtje

Overzicht

De SLTC heeft gekozen voor een all-in lidmaatschap. De genoemde contributie geeft de mogelijkheid om te spelen op de gravel- en padelbanen. Voor de contributie loopt een seizoen van 1 januari tot en met 31 december.

Het is toegestaan om introducés mee te nemen. Een lid kan maximaal 3 x per jaar een introducé meenemen, voor padel is dit onbeperkt. De kosten zijn 9 euro per keer.

Minioren | Tot en met 13 jaar
Je bent minior tot en met 31 december van het kalenderjaar waarin je 14 wordt.
Contributie is € 90,00 per seizoen.

Junioren | 14 tot en met 17 jaar
Je bent junior vanaf 1 januari van het kalenderjaar nadat je 14 bent geworden tot en met 31 december van het kalenderjaar waarin je 17 wordt.
Contributie is € 110,00 per seizoen.

Senioren | 18 jaar en ouder
Vanaf 1 januari van het kalenderjaar dat je 18 wordt

Senior lidmaatschap 1: twee parkdiensten per jaar. Dit kan bijvoorbeeld schoonmaak of parkonderhoud zijn. 
Contributie is € 180,00 per jaar.

Senior lidmaatschap 2: Geen parkdiensten.
Contributie is € 230,00 per jaar.

Zomerlidmaatschap
3 maanden tennissen (juni, juli, augustus) voor € 75,-.
Hierna lid worden voor de resterende maanden van het jaar? Dan is dit slechts € 55,- incl inschrijfgeld. 
Meer informatie over het zomerabonnement.

Inschrijfgeld
Bij alle bovenstaande lidmaatschappen geldt een eenmalig inschrijfgeld van € 20,00.

KNLTB lidmaatschap
Met dit lidmaatschap kun je alleen toernooien spelen van de KNLTB. Dus er kan NIET gespeeld worden op de banen van de SLTC.
Contributie is € 45,00 per jaar.

Donateur en niet-spelend lid
Voor iedereen die de SLTC een warm hart toedraagt. Maximaal 3 x per seizoen (padel) spelen. Bijdrage is minimaal € 25,00 per jaar.

Reductie op de contributie
Op de contributie is een reductie van 50% van toepassing in de volgende gevallen:

  • Wanneer je je inschrijft na 31 juli.
  • Wanneer je voor 1 juli verhuist naar een plek buiten de regio en deze verhuizing tijdig (minimaal 1 maand) schriftelijk bij de ledenadministratie meldt.
  • Er sprake is van andere bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van het bestuur, op basis van een schriftelijk verzoek van betrokkene(n) aan het bestuur.

De reductie geldt niet voor het inschrijfgeld.

Onze rekeninggegevens zijn IBAN: NL 56 RABO 035 939 43 29 (BIC RABONL2U)